Đặt mua Bảo khí nhi plus

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thành phố Long Xuyên

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Trường Giang

34, Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết, Bình thuận

0937677317

2

NT Minh Đức Đường

14 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang

0834018029

3

NT Quốc Minh

1 Phan Chu Trinh, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang

02963841404

4

Đông Y Thanh Trí

81 Lê Minh Ngươn, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang

0939227468

5

NT Trung Hậu

280, Hà Hoàng Hổ, Phường Đông Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

0907929688

6

NT Triệu Tín

139, Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

0932848282

7

NT Thụy Loan

20, Trần Bính Trọng, Phường Mỹ Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

0915758909

8

NT Thanh Trí

81, Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

02963843400

9

NT Phương Khanh

50, Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

02963945297

10

NT Phước An Đường 2

1A, Nguyeễn Huệ B, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

02966526699

11

NT Phước An Đường 1

14, Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

02962240032

12

NT Ngọc Mỹ.

26D1, Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

02963844459

13

NT Ngọc Mỹ

21, Ngô Thời Nhiệm, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

02963842278

14

NT Hong Phước

, Hàm Nghi, Chợ Bình Khánh 5, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

0908009399

15

NT Hiệp Thành

98, Hùynh Thị Hưởng, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

0907823396

16

NT Hạnh Chương

3, Phan Chu Trinh, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

02963841464

17

NT Gia Bảo Ngọc

42/21, Ql 91, Phường Mỹ Thạnh, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

02963834741

18

NT 689

769, Hà Hoàng Hổ, Phường Đông Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

0919424171

19

NT Thái Bình 1

89, Huỳnh Thị Hường, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

02963843073