Đặt mua Bảo khí nhi plus

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Kim Bảng

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Trường Giang

34, Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết, Bình thuận

0937677317

2

QT Hồng Vân...

Ngã 3 Chợ Đằn , Đại Cương , Kim Bảng , Hà Nam.

02263524268

3

QT Hồng Vân..

Xóm 4 – Phù Lưu , Nguyễn Uý , Kim Bảng , Hà Nam

02263525010

4

QT Hồng Vân.

Thụy Sơn , Tân Sơn , Kim Bảng , Hà Nam

02263529149

5

QT Trang Ngân - Kim Bảng

Chợ Đằn,Xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, hà nam

0988493237

6

QT Thúy Hằng

QL 38, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (đc cũ: Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

0366109012

7

QT Thảo Nguyên

Chợ Đại, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng

0965591955

8

QT Tuấn Hà

xóm 7, xã Ngọc Sơn , Huyện Kim Bảng , Hà Nam

0974284867

9

QT tân dược

Chợ tân sơn , kim bảng , hà nam

0392270351

10

QT số 9 - Kim Bảng

xóm 5, Ngã 3 Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

0369690196

11

QT số 30 - Kim Bảng

xóm 5, Ngã 3 Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

0914752818

12

QT Số 1 - Kim Bảng

Thôn Quyển Sơn,Xã Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

0813054726

13

QT Hiếu Hiền.

Xóm 7,Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng

0335706288